Ski staze

Postoji za sada jedna takmičarska staza, duga 1500m a široka 40m. Razlika u nadmorskoj visini od njenog podnožja do vrha je 360m. Osim ove velike takmičarske staze, postoje i dve manje, rekreativne staze, svaka dužine 250m. Ove dve staze imaju blaži nagib, pa su pogodne za mlađi uzrast i slabije skijaše.

Ski staze
Ski staze
Ski staze
Ski staze
Ski staze
Ski staze
Ski staze
Ski staze
Ski staze