Zelena staza

  • Hotel "Piramida" - žičara - reka "Sokolja" - smučarski dom - Hotel "Piramida"
  • Dužina staze: 7300 m.
Zelena staza
Zelena staza