Nastava u prirodi

Nastava u prirodi
Nastava u prirodi
Nastava u prirodi
Nastava u prirodi
Nastava u prirodi
Nastava u prirodi
Nastava u prirodi
Nastava u prirodi
Nastava u prirodi
Nastava u prirodi
Nastava u prirodi
Nastava u prirodi
Nastava u prirodi
Nastava u prirodi
Nastava u prirodi
Nastava u prirodi
Nastava u prirodi
Nastava u prirodi

Škola u prirodi je kompilacija klasične nastave i aktivnog boravka u prirodi. Ima veliku vrednost u psihološkom, pedagoškom i sociološkom smislu.

Dan počinje jutarnjom gimnastikom, jer je to deo kulture svakodnevnog življenja i relativno se lako izvodi u organizaciji vaspitača. Svaki dan ima svoj sadržaj i dnevni raspored unapred pripremljen sa dve različite varijante rada ( zavisi od vremenskih uslova ). Program rada sadrži bezbroj kreativnih radionica u kojima se neguje kreativnost, samostalnost i sloboda izražavanja. Šetnje su sastavni i obavezni deo programa i obogaćene su zadacima koji se baziraju na znanju učenika ( orjentacija u prostoru, određivanje strane sveta, flora i fauna ).

Kroz celokupan boravak deca uče o prirodi, okružena prirodom, u prirodnom ambijentu. Intenzivno se radi na razvijanju ekološke svesti, brige o životinjama, tačnije o zaštiti prirode i akcenat celokupnog programa je na ekologiji, zdravlju dece se posvećuje maksimalna pažnja.

Program sadrži sportske aktivnosti, zabavu, igre bez granica i može se pomerati, kombinovati, fleksibilan je, što zavisi od vremenskih uslova, uzrasta i interesovanja dece.

U večernjim satima se organizuju takmičarski programi kao što su pevanje, recitovanje, gluma, imitacija, disko igranje, frizurijada i maskembal. Sve večeri se završavaju diskotekom.

Svako dete drugačije doživljava vreme provedeno na rekreativnoj zbog socijalnog okruženja koje ima veliki uticaj na ponašanje dece. Program rekreativne, tj. škole u prirodi je upravo zbog toga pun zabave, sporta i smeha.

Protokol jednog takvog dana „škole u prirodi“ je sledeći :
• Buđenje (08.00)
• Jutarnja gimnastika (08.30)
• Ocenjivanje soba (08.45)
• Doručak (09.00)
• Radionice (09.30-10.00)
• Šetnja (10.00 – 12.00)
• Ručak (13.00)
• Popodnevni odmor (14.00-15.00)
• Sportske aktivnosti (15.00-16.00)
• Užina (16.00)
• Igre bez granica (16.30-17.30)
• Škola (17.30-18.30)
• Večera (19.00)
• Večernji program (20.30-21.30)