Plava staza

Plava staza
Plava staza
  • Hotel "Piramida" - reka "Gajovača" - Velika livada - Ćelavi potok - Suvi potok - Hotel "Piramida"
  • Ukupan uspon: 340 m.
  • Dužina staze: 10 000 m.