Zelena staza

Zelena staza
Zelena staza
  • Hotel "Piramida" - žičara - reka "Sokolja" - smučarski dom - Hotel "Piramida"
  • Dužina staze: 7300 m.